Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
Tìm kiếm :
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 1 5 6 6 2 9
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ TTHC SỞ KHĐT
Skip portlet Portlet Menu
Tệp đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 

DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
Skip portlet Portlet Menu
 

BÁO CÁO ĐẦU TƯ
Skip portlet Portlet Menu
 

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
An Giang: Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ (21/06/2016)
Ngày 08 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020; gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang.
Tin đã đưa:
 

Kinh tế - Xã hội
Skip portlet Portlet Menu
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số (21/06/2016)
Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
Tin đã đưa:
 

Hợp tác - Đầu tư
Skip portlet Portlet Menu
Phê duyệt danh mục dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (18/05/2016)
Ngày 27 tháng 04 năm 2016, Thủ tướng ban hành Quyết định số 692/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Tin đã đưa:
 

Doanh nghiệp - Đăng ký kinh doanh
Skip portlet Portlet Menu
Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (31/05/2016)
Để hoàn thành các Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.
Tin đã đưa:
 

Quy hoạch - Kế hoạch phát triển KTXH
Skip portlet Portlet Menu
Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2017; huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (21/06/2016)
Tin đã đưa:
 

Văn bản mới (Trung ương và địa phương)
Skip portlet Portlet Menu
An Giang: ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2016 (07/06/2016)
Ngày 31 tháng 05 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
Tin đã đưa:
 

PCI An Giang
Skip portlet Portlet Menu
 

Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
An Giang: Ban hành Quy chế quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (07/06/2016)
Ngày 02 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Tin đã đưa:
 

Danh mục dự án - Chính sách ưu đãi - Tiềm năng đầu tư
Skip portlet Portlet Menu
Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa (08/04/2016)

Ngày 04 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang.

(file đính kèm)

Tin đã đưa:
 
 
 

An Giang qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Dự báo thời tiết
Chọn Tỉnh/ Thành phố