Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế - Xã hội

03/06/2019 Hội nghị công bố Khung đề án An Giang điện tử

Quy hoạch - Kế hoạch phát triển KTXH

Thông tin đầu tư

  • An Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án 05/06/2019
  • Phát triển du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 03/06/2019
  • Mở lối cho cuộc cách mạng về quy hoạch 10/05/2019
  • Triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng du lịch 02/05/2019

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ

Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Nhiều Bộ cắt giấy phép, thủ tục nhưng… chưa công khai 03/06/2019
  • Thủ tướng tham quan triển lãm, dự diễn đàn phát triển DN công nghệ Việt Nam 10/05/2019
  • Kinh tế tư nhân: Cởi trói cho doanh nghiệp từ thể chế pháp lý 02/05/2019
  • Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử 25/04/2019

Số liệu - Thống kê

Góp ý dự thảo

Hình Ảnh