Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tháng 2/2018

03:58 16/03/2018

Tình hình thu hút đầu tư tháng 2 năm 2018
 

 

Tình hình đăng ký doanh nghiệp: Tính từ đầu năm đến ngày 27/02/2018, toàn tỉnh có 90 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 698 tỷ đồng, giảm 13,46% về số doanh nghiệp và giảm 19,39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017 [1]. Bên cạnh đó, còn có 20 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 110 doanh nghiệp. 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đến 27/02/2018 là 21 doanh nghiệp, giảm 27,58% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đến 27/02/2018 là 115 doanh nghiệp, tăng 16,16% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình thu hút đầu tư: Đến ngày 27/02/2018 trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.527 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 số dự án giảm 15% (giảm 02 dự án), tuy nhiên tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 132% (tăng 3.153 tỷ đồng), cụ thể như sau:

- Đầu tư trong nước: Trong tháng 02/2018, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư được 03 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.108 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 số dự án giảm 57% (giảm 04 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 169% (tăng 3.216 tỷ đồng). Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã thu hút đầu tư được 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.527 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 số dự án giảm 15% (giảm 02 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 132% (tăng 3.153 tỷ đồng). Trong đó: UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 08 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 5.181 tỷ đồng. Ban quản lý Kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 03 dự án với tổng vốn đầu tư 347 tỷ đồng.

- Đầu tư nước ngoài: Từ đầu năm đến ngày 27/02/2018, không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp mới. So cùng kỳ năm 2017, số dự án được cấp mới giảm 01 dự án, số vốn đầu tư đăng ký giảm 197.345 USD; số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh giảm 01 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực (trong đó có 07 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý), với tổng vốn đăng ký đầu tư 259.791.333 USD, tổng vốn thực hiện là 135.373.302 USD (chiếm 52% tổng vốn đầu tư đăng ký).

 

[1] Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,75 tỷ đồng, giảm 6,85% so với cùng kỳ

các tin khác

Hình Ảnh