Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

01:45 01/12/2018

(Cổng TTĐT AG) Sáng ngày 29/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cùng tham dự.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp đó, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, tính đến thời điểm hiện tại, có 8/15 tiêu chí chính đã thực hiện vượt và đạt từ 70% kế hoạch. Giai đoạn 2015-2018, GRDP tăng bình quân 5,16%, năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị và phát triển bền vững.

Thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhân rộng mô hình liên kết chuỗi giá trị. Giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh đã thu hút 7 dự án đầu tư cho nông nghiệp, với số vốn 20.326 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng Nông thôn mới (NTM) được đẩy nhanh. Cụ thể, đến nay tỉnh có 39/119 xã đạt chuẩn NTM (đạt 65% chỉ tiêu Nghị quyết). Lộ trình đến cuối năm 2018, tỉnh sẽ có 46/119 xã đạt chuẩn NTM, vượt 03 xã so với Chương trình hành động 04-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Tỉnh đã tập trung triển khai Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch An Giang giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025; ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các khu du lịch trọng điểm; tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đến nay, Khu Du lịch Núi Sam đã được Chính phủ công nhận là Khu Du lịch quốc gia và phê duyệt quy hoạch tổng thể nhằm tạo điều kiện về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chuyển biến rõ nét. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện. Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) tăng 16 bậc. Tổng số dự án đầu tư mới giai đoạn 2016 - 2018 là 230 dự án, tổng vốn đăng ký 41.414 tỷ đồng. Thu hút thêm 06 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn đăng ký là 10,4 triệu USD. Có 1.780 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn 7.724 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 17.043 tỷ đồng (đạt 53,28% so kế hoạch 05 năm). Công tác quản lý vốn đầu tư công được tăng cường, công khai, minh bạch tiết kiệm và hiệu quả./. 

 

Hữu Trực

các tin khác

Hình Ảnh