Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tháng 9/2018

09:22 24/09/2018

Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tháng 9/2018
 

* Đầu tư nước ngoài:

Từ đầu năm đến ngày 18 tháng 9 năm 2018, cấp mới 01 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 19.111 USD. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án (trong đó có 01 dự án điều chỉnh giảm vốn, với số vốn đầu tư điều chỉnh giảm 2.866.219 USD).

So cùng kỳ năm 2017, số dự án được cấp mới giảm 02 dự án, số vốn đầu tư đăng ký giảm 4.468.422 USD; số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh bằng nhau.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực (trong đó có 07 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý), với tổng vốn đăng ký đầu tư 235.601.444 USD, tổng vốn thực hiện là 137.519.346 USD (chiếm 58,37% tổng vốn đầu tư đăng ký).

* Tình hình Đăng ký doanh nghiệp:

 Tính đến ngày 18/09/2018, trên địa bàn tỉnh có 519/577 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 3.887/2.937 tỷ đồng, giảm 10,05% (tương đương 58 doanh nghiệp) về số lượng doanh nghiệp, tăng 32,34% (tương đương 950 tỷ đồng) về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động 489/302 đơn vị trực thuộc tăng 61,92% (tương đương 187 đơn vị trực thuộc). Lũy kế đến nay (18/09/2018), tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn An Giang là 9.088 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 53.189 tỷ đồng và 4.287 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động. Trong đó, số doanh nghiệp còn hoạt động là 5.534 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 49.547 tỷ đồng và 3.032 đơn vị trực thuộc còn hoạt động.

 

các tin khác

Hình Ảnh