Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

09:32 02/05/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 

 

1. Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

- 01 chỉ tiêu: Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế quản lý công.

+ Thực hiện quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp giao.

+ Tin học: Chứng chỉ A. 

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B.

- 01 chỉ tiêu: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Anh.

+ Thực hiện dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư và các tài liệu khác có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp giao.

+ Tin học: Chứng chỉ A. 

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B ngoại ngữ khác.

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 04/6/2019.

3. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Các ứng viên có nhu cầu được tuyển dụng gửi hồ sơ trực tiếp về Phòng Tổ chức Hành chính - Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, địa chỉ: số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0296.6250350 (gặp Mỹ Hạnh).

* Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Đỗ Huỳnh Mỹ Hạnh, Phòng Tổ chức Hành chính- Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, số điện thoại: 0949112279.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh