Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hỗ trợ doanh nghiệp

An Giang tập huấn phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

12:00 12/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang; trong năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 25/KH-SKHĐT ngày 27/9/2019 về việc thực hiện khóa đào tạo “Khởi sự kinh doanh” và “Quản trị doanh nghiệp” năm 2019.

Ông Võ Hoàng Phi – Trưởng phòng Doanh nghiệp, chia sẽ một số thông tin về Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam – Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa đào tạo “Khởi sự kinh doanh” và “Quản trị kinh doanh”.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Ông Võ Hoàng Phi – Trưởng phòng Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tính đến 30/6/2019, tại An Giang, số doanh nghiệp đăng ký là 9.738 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 58.069 tỷ đồng, tuy nhiên, so với số lượng DNNVV cả nước thì DNNVV An Giang chỉ chiếm 1,37% và mật độ doanh nghiệp đang hoạt động (tính đến 31/12/2018) bình quân trên 1000 dân trong độ tuổi lao động của An Giang chỉ đạt 4,1; trong khi mức bình quân của cả nước là 14,7. Thông qua khóa đào tạo, các học viên sẽ cập nhật thêm những kiến thức về tìm ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, khai phá và tìm kiếm cơ hội trên thị trường để tạo lợi nhuận, định hướng phát triển doanh nghiệp.
Lớp tập huấn được tổ chức thành 2 khóa: “Khởi sự kinh doanh” (từ ngày 21-22/11/2019) và “Quản trị kinh doanh” (từ ngày 9-11/12/2019) với các chuyên đề:
Đối với khóa đào tạo “Khởi sự kinh doanh”: gồm 4 chuyên đề sau
- Chuyên đề I: Nhận thức kinh doanh và tìm ý tưởng kinh doanh;
- Chuyên đề II: Lập kế hoạch kinh doanh;
- Chuyên đề III: Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp;
- Chuyên đề IV: Chính sách và hỗ trợ của địa phương.
Đối với Khóa đào tạo “Quản trị kinh doanh”: gồm 6 chuyên đề sau:
- Chuyên đề I: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh;
- Chuyên đề II: Quản trị chiến lược;
- Chuyên đề III: Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại;
- Chuyên đề IV: Các chuyên đề về hội nhập kinh tế;
- Chuyên đề V: Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp;
- Chuyên đề VI: Lập dự án, phương án kinh doanh.
Đến tham dự với lớp tập huấn ngoài các giảng viên do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam giới thiệu là hơn 35 học viên đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhân viên văn phòng, chuyên viên phụ trách khởi nghiệp, quản trị kinh doanh doanh nghiệp.
Triển vọng phát triển cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sở KH&ĐT tỉnh An Giang đã đề xuất tiến hành xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025, trong đó xác định hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong 8 nội dung trọng điểm của Đề án và sẽ giao cho Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp thực hiện.

Giảng viên Nguyễn Trọng Nhật Hà hướng dẫn cụ thể về cách nhận thức kinh doanh và tìm ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

Thầy Nguyễn Trường Sơn – Giảng viên cao cấp, Tổ chức Lao động Quốc tế (SIYB-ILO), trao đổi với các học viên về những vấn đề cơ bản của quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh