Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hỗ trợ doanh nghiệp

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

12:00 11/09/2020

Thông tin về cuộc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
 

 

- Trang thu thập thông tin của cuộc điều tra

- Quyết định về việc ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Phiếu điều tra đột xuất đánh giá tác động của Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tài Liệu đính kèm:Tải về

CV 610/CTK-CNXD ngày 11/9/2020 của Cục Thống Kê

các tin khác

Hình Ảnh