Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2018

09:58 23/11/2018

Qua tổng hợp báo cáo của các Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước An Giang và Sở Tài chính: giá trị giải ngân qua 10 tháng được 2.867.810 triệu đồng, đạt 63,55% kế hoạch vốn giao đầu năm 2018 (4.512.846 triệu đồng) và đạt 57,22% kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung 6 tháng cuối năm 2018 (5.011.782 triệu đồng).
 

* Nhìn chung, tính đến hết tháng 10 năm 2018 tỷ lệ giải ngân đạt 63,55% kế hoạch vốn giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân này đạt thấp, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu.

- Tính theo lĩnh vực:

+ Các lĩnh vực giải ngân cao (trên 70%): (1) Thương mại 86,89% (64.653/74.410 trđ); (2) Công nghiệp 90,20% (41.029/45.485 trđ); (3) Thể thao 79,92% (36.606/45.805 trđ); (4) Quản lý nhà nước 72,41% (148.091/168.523 trđ); (5) Văn hóa 72,32% (51.355/71.014 trđ); (6) Thông tin và truyền thông 72,06% (36.580/50.764 trđ).

+ Các lĩnh vực giải ngân thấp (dưới 70%): (1) Giáo dục - Đào tạo - dạy nghề: 60,43% (621.909/1.029.104 trđ); (2) Giao thông 55,89% (667.003/1.193.372 trđ); (3) Y tế - Dân số - VSATTP: 45,25% (155.739/344.692 trđ); (4) Nông nghiệp - thủy lợi 40,53% (144.008/355.297 trđ); (5) Khoa học và Công nghệ 40,16% (24.923/62.064 trđ); (6) Môi trường cấp thoát nước và xử lý nước thải, rác thải 35,12% (186.563/531.163 trđ); (7) Xã hội 68,06% (203.089/298.401 trđ).

- Nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt thấp:; (1) vốn Trái phiếu chính phủ 34,25% (229.583/670.300 trđ); (3) nguồn vốn ODA 34,70% (181.465/523.025 trđ); Các nguồn vốn còn lại có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%.

- Tính theo chủ đầu tư:  Vì số liệu báo cáo của Kho bạc kiểm soát trên cơ sở kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2018 (QĐ số 1785/QĐ-UBND ngày 30/07/2018). Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ có thể thống kê lại kết quả giải ngân của từng chủ đầu tư theo các sở, ngành tỉnh và huyện, thị, thành phố theo tỷ lệ giải ngân của kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2018 là 57,22%. Cụ thể như sau:

 + Đối với chủ đầu tư là các Sở, ngành (và đơn vị trực thuộc) cấp tỉnh: Tổng số chủ đầu tư là 52, trong đó: có 29/52 có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh (57,22%), và 23/52 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung.

+ Đối với chủ đầu tư là các huyện, thị, thành phố: Tổng số chủ đầu tư là 11, trong đó có: 08/11 có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh (57,22%) và 03/11 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn (57,22%).

* Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp:

(1) Vào các tháng đầu năm một số dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuẩn bị triển khai thi công (bao gồm các công việc: Thiết kế, thẩm tra, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chưa đến thời điểm nghiệm thu điểm dừng kỹ thuật,…) nên đến nay có khối lượng giải ngân chưa nhiều;

 (2) Trong công tác GPMB thực hiện dự án các tháng đầu năm vẫn gặp khó khăn như: Chưa hoàn thành phương án bồi thường (dự án nâng cấp đường tỉnh 943 đoạn từ đường số 01 đến cầu Phú Hòa); triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn chậm (dự án đường tỉnh 945); Các hộ dân chưa nhận tiền bồi hoàn do khiếu nại về chính sách bồi thường và vắng chủ (dự án ĐT 955A còn 67 hộ chưa nhận tiền bồi hoàn; dự án Công trình đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng -giai đoạn 2; dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên; Dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, Dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9)…

 (3) Năng lực một số nhà thầu xây lắp còn hạn chế để chậm trễ tiến độ, năng lực nhà thầu tư vấn lập dự án, lập thiết kế - dự toán để hồ sơ điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến quá trình thẩm tra, thẩm định, dẫn đến ảnh hưởng kế hoạch tiến độ chung của dự án (dự án Công trình đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng -giai đoạn 2).

* Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng các tháng còn lại của kế hoạch vốn năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung Công văn số 369/UBND-KTTH ngày 06 tháng 4 năm 2018 và 743/UBND-KTTH ngày 13 tháng 7 năm 2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Và Thông báo số 313/TB-UBND ngày 27/8/2018 về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 7 tháng đầu năm 2018. 

2. Các chủ đầu tư cần tập trung rà soát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đã được giao từ đầu năm; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải tập trung xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp các cơ quan liên quan phối hợp xử lý, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương lập kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp để xử lý các vướng mắc trong công tác bồi hoàn, tạo mặt bằng sạch thi công công trình.

4. Kho bạc nhà nước tỉnh thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn, ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, ODA)./.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh