Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Thông báo mời gọi đề xuất các Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển DNNVV tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2025

11:04 20/06/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 163/TB-SKHĐT ngày 20/6/2019 về việc mời gọi đề xuất các Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển DNNVV tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2025. Theo đó, nội dung của Thông báo như sau:
 

Thực hiện Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy một số chính sách hỗ trợ DNNVV mặc dù đã được ban hành và triển khai thực hiện, nhưng tác động và hiệu quả của chính sách đến DNNVV của Tỉnh chưa đạt như mức kỳ vọng, do đó cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Chính vì vậy, nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo/giải pháp hợp tác công - tư trong hỗ trợ phát triển DNNVV của tỉnh An Giang trong giai đoạn 2019-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang kính mời các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh, trong nước và quốc tế có quan tâm hợp tác về hỗ trợ phát triển DNNVV tỉnh An Giang tham gia đóng góp, đề xuất: Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025.

1. Kết quả/Mục tiêu mong đợi nếu Đề xuất ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025 được thực hiện:

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh An Giang trong giai đoạn 2019 - 2025;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV và DNNVV đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025;

- Thúc đẩy khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa vào tiềm năng và lợi thế của tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025;

- Tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và ổn định để các doanh nghiệp hoạt động và phát triển trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025.

2. Thời gian thực hiện Đề xuất Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025: từ 1 đến 5 năm, bắt đầu từ tháng 01 năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp tối đa 70% tổng kinh phí đề xuất tùy vào Nội dung hoạt động của Đề xuất, Năng lực triển khai của Đối tác và khả năng bố trí ngân sách hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đối ứng: tối thiểu 30% tổng kinh phí đề xuất

3. Đối tác mời tham gia đóng góp Ý tưởng hợp tác:

Với mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác với các đối tác cùng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển DNNVV tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang mong muốn tìm các tổ chức đối tác trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong nước và nước ngoài có các năng lực quan trọng sau đây:

- Tổ chức có năng lực kỹ thuật và nhân lực chuyên môn để thực hiện Ý tưởng/Đề xuất hợp tác

- Tổ chức và/hoặc Đối tác cùng triển khai có năng lực tài chính để chi trả tối thiểu 30% tổng kinh phí thực hiện Ý tưởng/Đề xuất hợp tác.

- Tổ chức có ý tưởng hợp tác với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang và các Sở ban ngành của tỉnh An Giang trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển DNNVV tỉnh An Giang trong giai đoạn 2019-2025.

4. Cơ chế hợp tác với đối tác từ phía Tỉnh An Giang để phối hợp thực hiện Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển DNNVV tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025:

- Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang sẽ chịu trách nhiệm:

+ Là đầu mối hỗ trợ kết nối, thúc đẩy thảo luận về các hoạt động cần sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

+ Đầu mối, phối hợp với các Sở ban ngành đề xuất với UBND tỉnh An Giang bố trí nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động hợp tác cần thiết.

- Về phía tổ chức đối tác: Tổ chức có năng lực tài chính, đội ngũ nhân sự và năng lực triển khai để thực hiện Ý tưởng hợp tác.

Như vậy sẽ tạo ra cơ chế hợp tác công-tư cùng với các đối tác triển khai Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025.

5. Thời gian và hình thức gửi - nhận Ý tưởng hợp tác:

Tài liệu về Ý tưởng hợp tác cần gửi:

- Tổ chức Đối tác có quan tâm, mời gửi Tóm tắt Ý tưởng hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển DNNVV tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025 (theo mẫu đính kèm);

- Tổ chức Đối tác có quan tâm có thể gửi các tài liệu đính kèm (nếu có) như: Bản mô tả năng lực của tổ chức; Thuyết minh Dự án hỗ trợ doanh nghiệp, hoặc Thuyết minh mô hình kinh doanh dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dự kiến áp dụng tại tỉnh An Giang,...

Hình thức gửi - nhận tài liệu về Ý tưởng hợp tác:

- Bản mềm qua đường thư điện tử đến địa chỉ: nckhai1978@gmail.com,

- Quy cách: Tất cả các file hồ sơ đưa vào một tệp tin có tên chung: Tên ý tưởng hợp tác - Tên Cơ quan chủ trì (Chữ in hoa viết tắt).

Thời gian tiếp nhận tài liệu về Ý tưởng hợp tác: từ 25/6/2019 đến 31/7/2019.

6. Địa chỉ liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp), số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.949350

Rất mong sự tham gia của các Tổ chức Đối tác trong và ngoài tỉnh./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh