Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính

12:00 01/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện biến pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 

Tạm ngừng tiếp nhận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và “một cửa” cấp huyện. Việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang kể từ ngày 01/4/2020 thực hiện như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến (qua mạng) và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đối với cấp tỉnh: Nộp hồ sơ trực tuyến (qua mạng) trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ:https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn Hoặc https://dichvucong.gov).

- Đối với cấp huyện: Nộp hồ sơ trực tuyến (qua mạng) trên Cổng Dịch vụ công An Giang tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn

Cách 2: Nộp và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tin tư vấn, thắc mắc vui lòng liên hệ: Điện thoại: 02963.854692-02966.250333; Email: nvdung@angiang.gov.vn

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh