Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2020

02:11 12/07/2019

Để triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2020, cụ thể như sau:
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh