Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

12:00 17/07/2020

Để tiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang công bố thông tin về người phát ngôn cụ thể như sau:
 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để tiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố thông tin về người phát ngôn cụ thể như sau:

- Họ tên: Nguyễn Duy Toàn

- Chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Số điện thoại: 0918.789.608

- Email: ndtoan@angiang.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh