Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

Báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III năm 2018 của Sở kế hoạch và Đầu tư

09:32 24/09/2018

Báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý III năm 2018 của Sở kế hoạch và Đầu tư
 

Từ ngày 15/6/2018 đến 15/9/2018, Sở kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 1559 hồ sơ; trong đó:

- Lĩnh vực đấu thầu: 72 hồ sơ.

- Lĩnh vực thành lập doanh nghiệp: 1437 hồ sơ.

- Lĩnh vực đầu tư: 50 hồ sơ.

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã: 0 hồ sơ.

Đã thực hiện giải quyết 1540/1559 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; trong đó:

- Lĩnh vực đấu thầu: 72 hồ sơ.

- Lĩnh vực thành lập doanh nghiệp: 1437 hồ sơ.

- Lĩnh vực đầu tư: 38 hồ sơ

- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã: 0 hồ sơ.

Hồ sơ đang giải quyết 12 hồ sơ; trong đó:

- Lĩnh vực đầu tư: 12 hồ sơ

các tin khác

Hình Ảnh