Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

An Giang: Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

09:08 19/07/2019

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 656/UBND-KTTH gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020. Cụ thể như sau:
 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;


Căn cứ Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020;


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (goi tăt là sở, ngành tỉnh và địa phương) xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 như sau:

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Công văn số 656/UBND-KTTH ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh

các tin khác

Hình Ảnh