Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

PCI An Giang

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ, gắn với PCI tỉnh An Giang

10:00 11/08/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 9/7/2019 triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang 2019, định hướng đến năm 2021.
 

Kế hoạch này thay thế cho: 
- Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;
- Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

SKHĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh