Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

An Giang ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý

02:44 21/01/2019

Ngày 17/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

các tin khác

Hình Ảnh