Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

PCI An Giang

Báo cáo Quý 2 về việc thực hiện Nghị quyết 02, Nghị quyết 35 và PCI

04:49 03/06/2019

1. Thời hạn Báo cáo Nghị quyết 02 và PCI: - Ngày 10/6/2019 (thứ 2) - Địa chỉ email: lvsang.info@gmail.com 2. Thời hạn Báo cáo Nghị quyết 35: - Ngày 20/6/2019 (thứ 5) - Địa chỉ email: hvphuong.info@gmail.com
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh