Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Đề nghị báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 và đề xuất sang năm 2019

08:38 12/03/2019

Các đơn vị gửi báo cáo và đề xuất kéo dài kế hoạch vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản lý và vốn thu xổ số kiến thiết về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản chính thức và thư điện tử (có chữ ký điện tử của đơn vị báo cáo) qua địa chỉ email: sokhdt@angiang.gov.vn; lknhan@angiang.gov.vn .Thời gian gửi chậm nhất đến ngày 18/3/2019, sau thời hạn này các đơn vị chưa gửi xem như không có nhu cầu kéo dài vốn thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh