Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư

02:34 24/06/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 160/TB-SKHĐT ngày 18/6/2019 về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư, cụ thể như sau:
 

1. Thí sinh tham dự phỏng vấn:

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển và được thông báo triệu tập: 04 thí sinh (Vị trí 01: 03 thí sinh và Vị trí 02: 01 thí sinh).

- Đến thời gian triệu tập (07 giờ 00, ngày 5/6/2019), có mặt tham dự: 04 thí sinh, không có mặt tham dự: 00 thí sinh.

2. Kết quả phỏng vấn vị trí 01 - Thẩm định hồ sơ thầu:

 Vào lúc 07 giờ 40 phút, Ban Kiểm tra sát hạch và mời 02 thí sinh: Châu Tuấn Đạt, thí sinh Huỳnh Hiếu Nghĩa kiểm tra tình trạng đề thi còn niêm phong, sau đó lần lượt tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề cho từng thí sinh.

Theo đó, việc bốc thăm chọn đề ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối với 03 thí sinh đăng ký xét tuyển Vị trí 01 cụ thể như sau:

(1) Châu Tuấn Đạt, số báo danh: VT1-01, sinh năm 1987 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 05 - Vị trí 01.

(2) Huỳnh Lê Minh Hiển, số báo danh: VT1-02, sinh năm 1987 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01.

(3) Huỳnh Hiếu Nghĩa, số báo danh: VT1-03, sinh năm 1987 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 04 - Vị trí 01.

- Kết quả phỏng vấn vị trí 01 - Thẩm định hồ sơ thầu, cụ thể điểm kết quả phỏng vấn các thí sinh từ cao xuống thấp như sau:

(1) Huỳnh Lê Minh Hiển, số báo danh: VT1-02, sinh năm 1987 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01 – Số điểm là: 98 điểm.

(2) Châu Tuấn Đạt, số báo danh: VT1-01, sinh năm 1987 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 05 - Vị trí 01  – Số điểm là: 97 điểm.

(3) Huỳnh Hiếu Nghĩa, số báo danh: VT1-03, sinh năm 1987 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 04 - Vị trí 01 – Số điểm là: 42,5 điểm

3. Kết quả phỏng vấn Vị trí 02 - Tổ chức  Hành chính:

 Vào lúc 09 giờ 12 phút, thí sinh Đinh Phan Minh Phương và Ban Kiểm tra sát hạch đã tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề. Theo đó thí sinh đã bốc thăm ngẫu nhiên chọn được đề Số 03 - Vị trí 02.

- Kết quả phỏng vấn vị trí 02 - Tổ chức  Hành chính, cụ thể như sau:

(1) Đinh Phan Minh Phương, số báo danh VT2-01, sinh năm 1990 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 03 - Vị trí 02 – Số điểm là: 97,5 điểm

          Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư để thí sinh biết và thực hiện./.

 

Trung tâm Thẩm định - Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh