Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Lấy ý kiến về chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

10:37 22/08/2019

Sở Kế hoach và Đầu tư lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang cụ thể như sau:
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh