Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020

12:00 24/12/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định: 1. Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Quyết định về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 2. Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý.
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh