Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

Tình hình thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2016 Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 9 tháng đầu năm 2016

09:01 18/10/2016

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 9 tháng đầu năm 2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh giải ngân được 17,09 triệu USD, tăng gấp 4,4 lần so cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 9 tháng đạt 12,88 triệu USD tăng 15% so cùng kỳ, nhập khẩu đạt 8,07 triệu USD tăng 55% so cùng kỳ 2015; số lượng lao động hiện có trong các doanh nghiệp FDI là 6.785 người (trong đó: khu công nghiệp là 5.817 người), tăng 2.119 người so cùng kỳ năm 2015; Doanh thu của các doanh nghiệp FDI 9 tháng đầu năm 2016 đạt trên 24,49 triệu USD tăng 74% so cùng kỳ năm 2015, nộp ngân sách khoảng 2,8 triệu USD.
- Theo lĩnh vực đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 19 dự án, tổng vốn đăng ký 124.716.190 USD, đã giải ngân 46.057.518 USD, chiếm 36,93%. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 9 dự án, tổng vốn đăng ký 42.750.757 USD, đã giải ngân 18.658.264 USD, chiếm 43,64%.
- Theo đối tác đầu tư:
Hiện nay, có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh An Giang: Hàn Quốc dẫn đầu với 12 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 71.773.979 USD, chiếm 32,66% tổng vốn đầu tư vào tỉnh; Nhật Bản đứng vị trí thứ 2 với 04 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 21.100.000 USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư vào tỉnh. ThaiLan đứng vị trí thứ 3 với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 43.130.000 USD chiếm 19,62% tổng vốn đầu tư vào tỉnh.
- Theo địa bàn đầu tư:
Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 8/11 huyện, thị, thành của tỉnh, trong đó: Long Xuyên là địa phương dẫn đầu thu hút nhiều nhà dự án với 20 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 55.689.631 USD, chiếm 27,16% tổng vốn đầu tư, vị trí thứ 2 là Châu Thành với 6 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 122.197.349 USD, chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư, thứ 3 là Chợ Mới với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 8.367.105 USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư.
Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực (trong đó có 07 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý), với tổng vốn đăng ký là 219.744.980 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện là 81.711.398 USD (chiếm 38,14% tổng vốn đăng ký)

SKHĐT

các tin khác

Hình Ảnh