Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

PCI An Giang

Công bố chính thức Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh An Giang

03:21 10/04/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi đến các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tài liệu Công bố chính thức Bộ chỉ số DDCI tỉnh An Giang năm 2020, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 

 Căn cứ Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc khảo sát và đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (DDCI);

Căn cứ Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020,

Ngày 16/03/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 50/TTr-SKHĐT xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chính thức Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh An Giang năm 2020, làm cơ sở triển khai công tác điều tra, khảo sát chính thức (từ tháng 04/2020). Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29/03/2020 yêu cầu tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 15/4/2020.

Do đó, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai khảo sát, đánh giá DDCI năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi đến các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tài liệu Công bố chính thức Bộ chỉ số DDCI tỉnh An Giang năm 2020, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối với cấp Sở, Ban, ngành tỉnh

- Bao gồm 05 chỉ số thành phần đánh giá: (1) Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; (2) Chất lượng dịch vụ công; (3) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; (4) Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo; (5) Chi phí không chính thức.
- Đơn vị được đánh giá: (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường; (3) Sở Xây dựng; (4) Sở Công Thương; (5) Sở Thông tin và Truyền thông; (6) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; (7) Sở Giao thông vận tải; (8) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (9) Sở Khoa học và Công nghệ; (10) Sở Tư pháp; (11) Sở Giáo dục và Đào tạo; (12) Sở Y tế; (13) Sở Tài chính; (14) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (15) Cục Thuế tỉnh; (16) Cục Hải quan tỉnh; (17) Ban Quản lý Khu Kinh tế; (18) Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; (19) Công an tỉnh; (20) Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang; (21) Bảo hiểm Xã hội tỉnh; (22) Công ty Điện lực An Giang.

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố

- Bao gồm 10 chỉ số thành phần đánh giá: (1) Chi phí gia nhập thị trường; (2) Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; (3) Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; (4) Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; (5) Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; (6) Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; (7) Hiệu quả cải cách TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa; (8) Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; (9) Chi phí không chính thức; (10) Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn.
- Đơn vị được đánh giá: (1) Thành phố Long Xuyên; (2) Thành phố Châu Đốc; (3) Thị xã Tân Châu; (4) Huyện Châu Thành; (5) Huyện Châu Phú; (6) Huyện Phú Tân; (7) Huyện Chợ Mới; (8) Huyện Thoại Sơn; (9) Huyện Tri Tôn; (10) Huyện Tịnh Biên; (11) Huyện An Phú.

(Đính kèm tài liệu về Báo cáo phương pháp luận, các tiêu chí đánh giá và chỉ tiêu của từng chỉ số thành phần)

Đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang hỗ trợ công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin thành phần. Đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương nghiên cứu, tuyên truyền đến các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn về Bộ chỉ số DDCI tỉnh An Giang năm 2020 để tiến hành điều tra, khảo sát./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Công văn 658/SKHĐT-HTDN ngày 08/04/2020 của Sở KH&ĐT

các tin khác

Hình Ảnh