Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Thông tin đầu tư

An Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án

04:58 05/06/2019

Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về việc hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư vào An Giang. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã cấp Quyết định Chủ trương đầu tư và ký các văn bản cam kết ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.
 

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đăng ký đầu tư; thủ tục đất đai, môi trường, đền bù giải pháp mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thủ tục về quy hoạch, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trực tiếp tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, đề xuất của Nhà đầu tư để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Kế hoạch cũng nêu rõ, việc hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng và đầy đủ trình tự và thủ tục theo quy định. Tích cực, sáng tạo, linh hoạt nhưng phải vững chắc, thận trọng, không nóng vội “xé rào” nhưng phải quyết tâm, đổi mới, đề xuất những cách làm hay, phương pháp đúng và giải pháp hiệu quả. Đồng thời, phải đồng bộ, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và thống nhất trong các hoạt động hỗ trợ, đảm bảo đúng hướng, đúng chủ trương, chính sách của Trung ương và của Tỉnh về thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể.

Về nội dung hỗ trợ, đó là (1) Các dự án trọng điểm đã cấp và trao Quyết định Chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 (gồm 26 dự án); (2) Các đề xuất dự án đã ký Ghi nhớ cam kết đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 (gồm 10 đề xuất dự án); (3) Các dự án trọng điểm trong danh mục 60 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian tới kèm theo Cẩm nang mời gọi đầu tư và các dự án mới phát sinh có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 và số 1317/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về thành lập Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang, yêu cầu các đơn vị chủ động tiếp xúc và làm việc với Nhà đầu tư để tìm hiểu, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ hỗ trợ Nhà đầu tư cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tổ Công tác (sử dụng Bảng theo dõi tiến độ thực hiện dự án theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm để cập nhật, báo cáo)./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh