Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Danh mục Dự án mời gọi đầu tư

STT

DANH  MỤC DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

QUY MÔ

TỔNG VỐN

(tỷ đồng)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CHI TIẾT

I

NÔNG NGHIỆP

1

Dự án đầu tư liên kết phát triển chuỗi giá trị gia tăng bò thịt

Tri Tôn

60 ha

2.500

Sở NN&PTNT

Tải về

2

Khu liên hợp nghiên cứu sản xuất cá tra giống

Thoại Sơn

200 ha

1.500

Sở NN&PTNT

Tải về

3

Dự án trồng chuối cấy mô công nghệ cao theo chuỗi giá trị

Tri Tôn

500 ha

150

Sở NN&PTNT

Tải về

4

Dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cù Lao Giêng

Chợ Mới

100 ha mặt nước

2.000

Sở NN&PTNT

Tải về

5

Nhà máy chế biến rau củ quả

Chợ Mới

10 ha

200

Sở NN&PTNT

Tải về

6

Dự án chuỗi cung cấp thịt heo an toàn trên địa bàn tỉnh

Tri Tôn

3 ha

500

Sở NN&PTNT

Tải về

7

Cụm Công nghiệp sản xuất Nếp bền vững

Phú Tân

5.000 ha

900

Sở NN&PTNT

Tải về

8

Sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Long Xuyên

100 ha

600

UBND thành phố Long Xuyên

Tải về

9

Sản xuất cá tra thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Long Xuyên

300 ha

1.800

UBND thành phố Long Xuyên

Tải về

II

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

1

Khai thác khu đất sân vận động tỉnh An Giang

Long Xuyên

3,5 ha

650

Sở VH,TT&DL

Tải về

2

Khu du lịch Cồn Phó Ba

Long Xuyên

80 - 100 ha

5.000

Sở VH,TT&DL

Tải về

3

Khu du lịch nghỉ dưỡng Núi Tà Pạ

Tri Tôn

200 ha

1.000

Sở VH,TT&DL

Tải về

4

Khu du lịch sinh thái cộng đồng ba xã Cù Lao Giêng

Chợ Mới

170

500

Sở VH,TT&DL

Tải về

5

Khu du lịch Hồ Soài So

Tri Tôn

49 ha

500

Sở VH,TT&DL

Tải về

6

Khu trung tâm hành hương (tượng Di Lặc - chùa Phật Lớn - chùa Vạn Linh)

Tịnh Biên

39,76 ha

500

Sở VH,TT&DL

Tải về

7

Khu nghỉ dưỡng + vọng cảnh vồ Bồ Hong

Tịnh Biên

22,54 ha

400

Sở VH,TT&DL

Tải về

8

Khu văn hóa dân gian và tín ngưỡng (phía Tây - Bắc khu trung tâm hành hương)

Tịnh Biên

25,48 ha

300

Sở VH,TT&DL

Tải về

9

Khu văn hóa các dân tộc (Hồ Tà Lọt)

Tịnh Biên

120 ha

250

Sở VH,TT&DL

Tải về

10

Khu bảo tồn sinh thái (vồ Bà, đỉnh Chư Thần)

Tịnh Biên

39,29 ha

120

Sở VH,TT&DL

Tải về

11

Khu TM và vui chơi giải trí Vĩnh Xương

Tân Châu

62 ha

450

Ban QLKKT

Tải về

12

Khu TM – DV - DL và vui chơi giải trí đặc biệt khu vực cửa khẩu Tịnh Biên

Tịnh Biên

25 ha

500

Ban QLKKT

Tải về

13

Khu TM DV và vui chơi giải trí Tịnh Biên

Tịnh Biên

45 ha

900

Ban QLKKT

Tải về

14

Khu TM - CN cửa khẩu Khánh Bình (gđ2)

An Phú

13 ha

260

Ban QLKKT

Tải về

15

Khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh

Long Xuyên

249,51 ha

250

UBND thành phố Long Xuyên

Tải về

16

Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô

Châu Đốc

10 ha

200

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

17

Khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ

Châu Đốc

38 ha

700

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

18

Khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng thành phố Châu Đốc

Châu Đốc

68,18 ha

200

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

19

Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam

Châu Đốc

75,3 ha

700

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

20

Khu du lịch Bắc Miếu Bà

Châu Đốc

22,06 ha

200

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

21

Các khu chức năng tuyến đường nối KDC chợ Vĩnh Đông đến đường tránh quốc lộ 91

Châu Đốc

115 ha

5.000

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

22

Khu Du lịch Búng Bình Thiên

An Phú

706,8 ha

600

UBND huyện An Phú

Tải về

23

Trung tâm thương mại Bắc Cống Vong

Thoại Sơn

6 ha

100

UBND huyện Thoại Sơn

Tải về

24

Khu nghỉ dưỡng + sân golf

Tịnh Biên

200 ha

1.500

UBND huyện Tịnh Biên

Tải về

III

CÔNG NGHIỆP

1

Khu công nghiệp Vàm Cống

Long Xuyên

200 ha

1.500

Ban QLKKT

Tải về

2

Khu công nghiệp Bình Long mở rộng

Châu Phú

120 ha

900

Ban QLKKT

Tải về

3

Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng

Châu Thành

98 ha

700

Ban QLKKT

Tải về

4

Khu công nghiệp Hội An

Chợ Mới

100 ha

900

Ban QLKKT

Tải về

5

Khu Công nghiệp Xuân Tô

Tịnh Biên

150 ha

850

Ban QLKKT

Tải về

6

Nhà máy bia An Giang

Châu Thành

10 ha

500

Ban QLKKT

Tải về

7

Cụm công nghiệp Bình Đức

Long Xuyên

20

150

UBND thành phố Long Xuyên

Tải về

8

Cụm công nghiệp Tây Huề

Long Xuyên

40

350

UBND thành phố Long Xuyên

Tải về

9

Cụm công nghiệp Vĩnh Tế

Châu Đốc

75

450

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

10

Cụm Công nghiệp Châu Phong

Tân Châu

30 ha

200

UBND thị xã Tân Châu

Tải về

11

Cụm Công nghiệp Long An

Tân Châu

20 ha

250

UBND thị xã Tân Châu

Tải về

12

Cụm Công nghiệp Long Sơn

Tân Châu

35 ha

450

UBND thị xã Tân Châu

Tải về

13

Cụm Công nghiệp Vĩnh Xương

Tân Châu

20 ha

150

UBND thị xã Tân Châu

Tải về

14

Cụm công nghiệp Mỹ Phú

Châu Phú

75 ha

400

UBND huyện Châu Phú

Tải về

15

Cụm Công nghiệp An Cư

Tịnh Biên

28 ha

200

UBND huyện Tịnh Biên

Tải về

16

Cụm Công nghiệp An Nông

Tịnh Biên

35 ha

200

UBND huyện Tịnh Biên

Tải về

17

Cụm công nghiệp Hòa Bình

Chợ Mới

75

450

UBND huyện Chợ Mới

Tải về

18

Cụm công nghiệp Hòa An

Chợ Mới

75

450

UBND huyện Chợ Mới

Tải về

19

Cụm công nghiệp An Phú

An Phú

40

200

UBND huyện An Phú

Tải về

20

Cụm công nghiệp Lương An Trà

Tri Tôn

30

200

UBND huyện Tri Tôn

Tải về

21

Cụm Công nghiệp Tân Thành

Thoại Sơn

18,8 ha

100

UBND huyện Thoại Sơn

Tải về

22

Cụm công nghiệp Định Thành

Thoại Sơn

20 ha

200

UBND huyện Thoại Sơn

Tải về

23

Cụm công nghiệp Núi Sập

Thoại Sơn

10 ha

100

UBND huyện Thoại Sơn

Tải về

IV

GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Tổ chức quản lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Tỉnh An Giang

1. Tuyến xe buýt nhanh nội thành phố Long Xuyên

2. Tuyến xe buýt nhanh nội thành phố Châu Đốc

3. Tuyến xe buýt nhanh nội tỉnh

60

Sở Giao thông vận tải

Tải về

V

XÂY DỰNG

1

Nâng cấp đô thị thành phố Châu Đốc

Châu Đốc

58,1 ha

8.500

UBND thành phố Châu Đốc

Tải về

2

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

Tân Châu

1.505 ha

1.000

Sở Xây dựng

Tải về

VI

DỊCH VỤ Y TẾ

1

Bệnh viện Tim mạch An Giang

Long Xuyên

6 ha, 400 giường

1.000

Sở Y tế

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình Ảnh