Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Công bố thông tin

Thông báo chiêu sinh khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

05:09 09/11/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang chiêu sinh khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang năm 2022

Thông báo chiêu sinh khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

 

Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang giai đoạn 2021- 2025;

Triển khai Kế hoạch số 364/KH-SKHĐT ngày 04/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mở khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng và chỉ tiêu đăng ký bồi dưỡng:

- Số lượng: 02 khóa.

- Chỉ tiêu: 70 học viên/khóa.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Trong tháng 12/2022; thời gian 01 khóa là 03 ngày (02 ngày học và 01 ngày đi thực tế tại các hợp tác xã).

- Địa điểm: Tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký)

3. Chuyên đề tập huấn bồi dưỡng:

- Phân tích và dự báo thông tin thị trường nông sản (tập trung sản phẩm chủ lực của tỉnh);

- Tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước;

- Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị;

- Hướng dẫn các kiến thức về xây dựng mã vùng trồng, mã nhà đóng gói xuất khẩu;

- Hướng dẫn về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hướng dẫn ghi chép nhật kí sản xuất điện tử (tạo QR CODE truy xuất chất lượng sản phẩm),…

4. Giảng viên: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Kinh phí: Học viên tham gia khóa tập huấn bồi dưỡng được hỗ trợ tiền tài liệu, tiền ăn, phòng nghỉ và các hỗ trợ kinh phí khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác có liên quan.

Để khóa tập huấn bồi dưỡng được đảm bảo, đề nghị các hợp tác xã, tổ hợp tác có nhu cầu tham gia điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký (đính kèm), gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc e-mail về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2022, theo địa chỉ:

- Phòng Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: Số 03 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Email: lvsang.info@gmail.com

- Điện thoại liên hệ: 0988.330.544 (đ/c Sang).

Căn cứ nhu cầu đăng ký gửi về, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ sắp xếp, bố trí các học viên tham gia các khóa tập huấn bồi dưỡng cho phù hợp và thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức cho người tham dự./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh