Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Công bố thông tin

Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN, DNXH

07:52 18/11/2021

Ngày 17/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được ban hành trước đó tại Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 04/8/2021.
 

ĐÍnh kèm Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh

các tin khác

Hình Ảnh