Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Sở KH&ĐT An Giang: thực hiện Thông báo kết luận số 238/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh

12:00 31/05/2021

Căn cứ Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện như sau:
 

 1. Thực hiện nghiêm Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang về phòng, chống dịch COVID-19.

3. Giao Văn phòng Sở triển khai thực hiện việc khai báo y yế hàng ngày đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Giao Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc giám sát khai báo y tế của công chức, viên chức tại đơn vị và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở.

4. Mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân bị xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu Trưởng các Phòng và 2 Trung tâm triển khai đến công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh