Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Sở KH&ĐT An Giang: hướng dẫn thực hiện việc khai báo y tế bằng các công cụ phần mềm ứng dụng của Bộ Y tế

12:00 31/05/2021

Căn cứ Công văn số 1124 /SKHĐT-VP ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng đề nghị các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện như sau:
 

1. Công chức, viên chức và người lao động tự nguyện khai báo y tế , theo dõi tình hình sức khoẻ, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm.

3. Công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hằng ngày. Giao Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc giám sát khai báo y tế của công chức, viên chức tại đơn vị và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở; báo cáo lại Giám đốc Sở khi trở về và phải khai báo y tế.

4. Mọi trường hợp chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân bị xử lý nghiêm theo quy định.

Từ 00 giờ, ngày 30/5/2021 tạm thời dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Từ 00 giờ, ngày 31/5/2021 tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức tiệc tùng, họp mặt tại cơ quan, đơn vị; áp dụng triệt để giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách, không tập trung đông người.

Yêu cầu Trưởng các Phòng và 2 Trung tâm triển khai đến công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh