Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

An Giang: Tập trung nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025

02:25 15/12/2020

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Dự báo trong 05 năm tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước; những vấn đề biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới và an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho phát triển nhanh và bền vững; dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và đời sống người dân.
 

 

An Giang là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách để thúc đẩy cho vùng kinh tế trọng điểm phát triển; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh đang ngày càng cải thiện. Đặc biệt là công trình cầu Vàm Cống hoàn thành có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng. Hạ tầng du lịch, khu vui chơi, giải trí tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, góp phần tăng trưởng ngành Du lịch và dịch vụ của Tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo tỉnh An Giang vẫn còn một số khó khăn như: nông nghiệp là thế mạnh nhưng vẫn còn sản xuất nhỏ và phân tán, đất đai manh mún, chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phấm còn yếu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp sản xuất chính. Các vấn đề về thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ; dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và đời sống người dân.

Từ những dự báo thuận lợi và khó khăn nêu trên, tỉnh An Giang sẽ tập trung với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, như sau:

Về mục tiêu: Khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế; Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung binh cả nước.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 05 năm: 6,5 - 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 70,494 - 72,203 triệu đồng/người/năm (tương đương 2.563 - 2.626 USD/người/năm); Kim ngạch xuất khẩu 05 năm đạt 5.285 triệu USD; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1-1,2%/năm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng nêu trên, tỉnh An Giang sẽ tập trung vào một số giải pháp, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các chính sách đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Phát triển mạnh công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản; khuyến khích phát triển các loại hình công nghiệp chế biến có hàm lượng khoa học, công nghệ nhằm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm chủ lực của Tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 phần lớn các sản phẩm nông nghiệp đều qua chế biến trước khi ra thị trường; Tập trung kêu gọi đầu tư theo Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Xây dựng và triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm góp phần tăng cường nguồn cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, tập trung các công trình trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa nhằm nhanh chóng đưa vào sử dụng. Huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng cho các đô thị, giáo dục, y tế…); Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA), vốn vay, vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước,… để đầu tư nâng cấp, cải tạo chỉnh trang phát triển đô thị; Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thực hiện lĩnh vực cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện chính sách xã hội và huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa thành thị và nông thôn, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt khoảng 43%.

>Phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại. Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp) nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển thương mại nội địa. Phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Tỉnh. Đổi mới công tác thông tin và dự báo thị trường, đặc biệt những thị trường trọng điểm và sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Tỉnh; thường xuyên cập nhật thông tin chính sách xuất, nhập khẩu, rào cản thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa nhập khẩu... để xây dựng chiến lược ứng phó kịp thời và phù hợp. Tiếp tục duy trì các hoạt động giao thương biên giới, chương trình xúc tiến và hợp tác thương mại giữa các địa phương giáp biên; tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu.

Phát huy thế mạnh đặc thù của du lịch An Giang, phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh - sinh thái - nghỉ dưỡng. Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các điểm, khu du lịch trọng điểm, phục vụ nhu cầu của du khách và thu hút các nhà đầu tư chiến lược theo Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch lớn đầu tư hoàn chỉnh các khu chức năng theo quy hoạch tại 02 khu du lịch trọng điểm: Khu du lịch quốc gia Núi Sam và Khu du lịch Núi Cấm. Xúc tiến quảng bá và mời gọi đầu tư một số điểm du lịch còn nhiều tiềm năng, như: Khu du lịch Thoại Sơn, Khu du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng, Khu du lịch 03 xã Cù lao Giêng... nhằm khai thác đặc trưng riêng của từng địa phương, phát triển thành những sản phẩm du lịch để hình thành “Mỗi địa phương là một điểm đến”. 

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đăng ký thành lập và đầu tư trên địa bàn Tỉnh; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh an toàn, thông thoáng, thân thiện, minh bạch, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh... 

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn thu hiện có; chủ động rà soát, xác định các nguồn thu, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách, pháp luật thuế của Nhà nước. Chủ động thực hiện cải cách tiền lương theo quy định gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập... 

Xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ lĩnh vực trăm sóc sức khỏe nhân dân; mở rộng các mô hình dịch vụ y tế. Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, các hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội; quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng; Nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm. Thúc đẩy tạo chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và quyền trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa; phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang, tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động xả thải vào nguồn nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Chủ động hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của từng địa phương.

Thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. Giải quyết nhanh kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tổ chức gặp gỡ công dân định kỳ để lắng nghe ý kiến và đối thoại với người dân từ đó hạn chế những vụ khiếu kiện đông người. Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy chế dân chủ cơ sở với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp...

Tiếp tục quan tâm củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy./.

Vũ Hùng

các tin khác

Hình Ảnh