Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Các hợp tác xã giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cánh đồng lớn

09:33 12/11/2020

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Hiệu quả của các hợp tác xã đã giúp ngành nông nghiệp An Giang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cánh đồng lớn. Đây là thông tin được ông Phan Quốc Hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đưa ra tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức ngày 10/11.
 

 

Tại đại hội, ông Trần Văn Cứng được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025

Tính đến cuối tháng 6/2020, An Giang có 202 hợp tác xã, trên 140 ngàn thành viên, hoạt động trên 6 lĩnh vực; trong đó hợp tác xã nông nghiệp, thuỷ sản chiếm đến 69,8%, còn lại các hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực quỹ tín dụng nhân dân, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, môi trường...

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 17 hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị tại địa phương với các sản phẩm chủ lực như: lúa, gạo, xoài...; trong đó, có 5 hợp tác xã sản xuất rau màu an toàn với diện tích 95 ha, 5 hợp tác xã xoài chất lượng cao phục vụ xuất khẩu với diện tích 3.200 ha, còn lại là các hợp tác xã sản xuất lúa, nếp.

Ông Phan Quốc Hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang cho biết, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn An Giang có bước khởi sắc, hoạt động có hiệu quả; quan tâm đến việc thu hút thành viên, huy động thêm vốn góp, mở rộng các dịch vụ và giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, tăng thu nhập ổn định cho thành viên. 

"Một số hợp tác xã tại An Giang thời gian qua đã làm tốt vai trò trong liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho thành viên. Hàng năm trung bình có 30 hợp tác xã và tổ hợp tác thực hiện liên kết sản xuất với gần 40 doanh nghiệp trên diện tích gần 35 ngàn ha... ", ông Hội thông tin.

Ông Hội khẳng định, hiệu quả của các hợp tác xã đã giúp ngành nông nghiệp An Giang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết góp phần tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng một số hợp tác xã tại An Giang vẫn còn hạn chế như: Quy mô sản xuất các hợp tác xã nhỏ lẻ, manh mún, lợi ích mang lại cho thành viên chưa nhiều; giữa các hợp tác xã chưa có sự hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho nhau; các hợp tác xã chưa quan tâm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm, ngành hàng chủ lực; chưa xác định được mô hình kinh doanh, dịch vụ cốt lõi…

Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho rằng, trong xu hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã phải phát triển gắn liền với xây dựng chuỗi giá trị nông sản ở địa phương, tham gia vào tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực. Trước mắt, các hợp tác xã cần xác định các vùng sản xuất nông nghiệp có tiềm năng, để tuyên truyền vận động thành lập các hợp tác xã nông nghiệp có sự tham gia của doanh nghiệp, kết hợp với quy trình và kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Ông Thọ cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh cùng các doanh nghiệp để xây dựng mới và củng cổ các hợp tác xã nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản xuất gắn với tiêu thụ; hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp phát triển.

Giai đoạn 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã An Giang đặt mục tiêu phấn đấu số lượng hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã tăng bình quân từ 8-10%/năm; thu hút 65% số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; khuyến khích các hộ gia đình ở địa bàn đô thị tham gia hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tạo việc làm. Đến cuối năm 2025, An Giang phấn đấu số thành viên hợp tác xã đạt 155 ngàn người, tăng 10,7% so với năm 2020; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh An Giang từ 3-5%....

Để đạt được mục tiêu trên, Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang cho biết sẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tăng số lượng hợp tác xã thành lập mới; tạo điều kiện cho hợp tác xã huy động các nguồn lực phát triển và hoạt động đúng pháp luật; thúc đẩy các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư sản xuất, liên doanh liên kết xây dựng các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đặc biệt Liên minh Hợp tác xã An Giang sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử sử dụng chung cho các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước…

Tại đại hội, ông Trần Văn Cứng được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Quang Minh

các tin khác

Hình Ảnh