Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Công bố thông tin

Chuyển đổi Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư

02:17 23/04/2021

Ngày 22/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sang tiên miền https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sang tên miền https://fdi.gov.vn
 

 Chi tiết kèm theo nội dung Công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh