Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Thống báo về thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp - Sở KH&ĐT

09:22 30/10/2020

Thông báo số 230/TB-SKHĐT ngày 29/10/2020 về thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và thời gian tổ chức xét tuyển phỏng vấn

 

 Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SKHĐT ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐXTVC ngày 23/10/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020,

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và thời gian tổ chức xét tuyển phỏng vấn, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người; trong đó:

* Vị trí 1: Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu - 01 người.

* Vị trí 2: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang - 01 người.

* Vị trí 3: Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp - 01 người.

2. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 06 hồ sơ; trong đó: hồ sơ dự tuyển vị trí 1 là 01 hồ sơ, hồ sơ dự tuyển vị trí 2 là 01 hồ sơ và hồ sơ dự tuyển vị trí 3 là 04 hồ sơ.

3. Hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển:

3.1. Vị trí 1: Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu: 01 hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt.

3.2. Vị trí 2: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang: 01 hồ sơ: Bà Nguyễn Hương Thủy Tiên.

3.3. Vị trí 3: Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp: 04 hồ sơ:

(1) Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân.

(2) Bà Hứa Ngọc Thùy Trang.

(3) Ông Nguyễn Văn Tài.

(4) Ông Cao Minh Hải.

II. Nội dung và thời gian tổ chức phỏng vấn:

- Thời gian xét tuyển phỏng vấn: 07 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* Yêu cầu bắt buộc:

- Thí sinh phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; thí sinh không đến hoặc đến sau khi được gọi tên vào phòng phỏng vấn 15 phút xem như không tham gia xét tuyển.

- Thí sinh khi đi dự xét tuyển phỏng vấn bắt buộc phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và xuất trình Giấy triệu tập phỏng vấn để Ban Kiểm tra, sát hạch đối chiếu khi gọi vào phòng phỏng vấn.

- Thí sinh chỉ được mang theo viết vào phòng; không được mang vào phòng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung phỏng vấn.

- Thời gian cụ thể như sau:

+ 7 giờ 00 phút – 7 giờ 30 phút: Thí sinh có mặt tại phòng phỏng vấn, làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi.

           + 7 giờ 45 phút: Xét tuyển phỏng vấn.

           - Danh sách tài liệu ôn tập xét tuyển phỏng vấn viên chức sẽ được đính kèm tại thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp.

* Mọi vướng mắc cần giải đáp, đề nghị Ông/Bà liên hệ về Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang, số 03 Lê Triệu Kiết- phường Mỹ Bình- thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.6250350.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh