Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Sở KH&ĐT An Giang: tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

12:00 03/06/2021

Căn cứ Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện như sau:
 

 

1. Thực hiện nghiêm Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Văn phòng Sở phối hợp các Phòng, Trung tâm xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 gửi Sở Y tế trước 07/6/2021.

Yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai đến công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh