Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hỗ trợ doanh nghiệp

An Giang: Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh

12:00 20/10/2021

Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh góp phần thực hiện nhiệm vụ phục phồi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo đó, nội dung kế hoạch tổ chức hội nghị như sau:

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian, hình thức và địa điểm:

a) Thời gian: 01 buổi sáng, dự kiến 05/11/2021.

b) Hình thức: Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tuyến tại các điểm cầu của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

c) Địa điểm:

- Điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Điểm cầu tại Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố (do địa phương lựa chọn). Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tham dự trực tuyến tại đơn vị nhưng phải đăng ký gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để được hỗ trợ thực hiện.

2. Thành phần và số lượng tham dự:

a) Tại điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Nội vụ; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh An Giang; Cục thuế tỉnh; Công ty Điện lực An Giang;

- Đại diện lãnh đạo các hiệp hội: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; Hội nữ doanh nhân; Hiệp hội vận tải ô tô An Giang;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Thông tấn xã Việt Nam – Cơ quan thường trú tại An Giang; Cơ quan thông tấn, báo chí khác thường trú tại An Giang;

- Dự kiến số lượng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh là: 60 người.

b) Tại điểm cầu của Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố:

- Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban liên quan;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: 15 đơn vị;

- Dự kiến số lượng tham dự tại các điểm cầu cấp huyện là 25 người.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Công tác chuẩn bị:

- Bước 1: Thông báo rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch tổ chức Hội nghị. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý bằng các hình thức phù hợp để nắm thông tin.

Các thông tin phản ánh, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua email: skhdt@angiang.gov.vn hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại liên hệ: 02963.949350.

Thời gian thông báo và tiếp nhận thông tin: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 26/10/2021.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành phân loại theo từng nhóm vấn đề hoặc từng lĩnh vực để gửi cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm thông tin.

Thời gian thực hiện: Từ 27/10 đến 28/10/2021.

- Bước 3: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được phân công nhiệm vụ giải quyết từng nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi phản hồi phương án hoặc kết quả giải quyết theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian nhận phản hồi đến hết ngày 03/11/2021.

Sau thời gian này, nếu các vấn đề, lĩnh vực nào chưa được giải quyết hoặc chưa có đề xuất phương án giải quyết sẽ được các sở, ban, ngành đó báo cáo trực tiếp tại Hội nghị để thảo luận hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giải quyết tại Hội nghị.

2. Phương thức cung cấp và trao đổi thông tin tại Hội nghị:

- Hội nghị sử dụng phương thức cung cấp, trao đổi thông tin hỗn hợp, vừa thông tin một chiều, vừa có tương tác thông tin giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với đại diện cơ quan có thẩm quyền.

- Sau phần báo cáo, thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh theo chương trình, Hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với đại diện cơ quan có thẩm quyền dưới sự điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh theo hình thức: “Hỏi nhanh, đáp gọn”. Các vấn đề nào giải quyết, tháo gỡ được thì trả lời ngay, giải quyết ngay tại Hội nghị. Các vấn đề nào cần thời gian nghiên cứu đề xuất thì sau Hội nghị 03 ngày, cơ quan được giao chủ trì giải quyết hoặc tham mưu giải quyết phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản hoặc báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, đồng thời vẫn thông tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để nắm thông tin.

3. Về tài liệu: Tài liệu phục vụ Hội nghị bao gồm:

- Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang (Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh An Giang 09 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 03 tháng cuối năm 2021).

- Báo cáo tổng hợp các nhóm vấn đề (lĩnh vực) về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả giải quyết hoặc phương án giải quyết từng nhóm vấn đề của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Chương trình Hội nghị cũng như các nội dung chỉ đạo khác theo Kế hoạch 629/KH-UBND đính kèm.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

KH 629/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

các tin khác

Hình Ảnh