Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

PCI An Giang

An Giang: Công bố kết quả chỉ số PCI, DDCI tỉnh An Giang năm 2020

12:00 11/06/2021

Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 543/UBND-TH công bố kết quả chỉ số PCI, DDCI tỉnh An Giang năm 2020.
 

Theo đó, để các cơ quan, đơn vị có cơ sở đưa ra những đề xuất, giải pháp kịp thời triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thông tin chính thức kết quả chỉ số PCI và DDCI tỉnh An Giang năm 2020 theo tài liệu đính kèm; đồng thời kết quả được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://angiang.gov.vn) và trên trang website DDCI tỉnh An Giang (https://angiang.ddci.org.vn).

Căn cứ vào kết quả công bố chỉ số PCI, DDCI tỉnh An Giang năm 2020, đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiến hành cập nhật kết quả vào Phụ lục ban hành kèo theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 để triển khai thực hiện; tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả chỉ số DDCI để hiểu rõ hơn về tình hình quản lý, điều hành của đơn vị mình, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PCI tỉnh An Giang các năm tiếp theo.

Đồng thời, yêu cầu nghiên cứu đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp điểm của Chỉ số PCI, DDCI thuộc đơn vị mình phụ trách, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Từng Sở, Ban, ngành và địa phương thực hiện truyền thông về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang cùng các cơ quan thông tấn báo chí chủ động hỗ trợ các đơn vị tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến sâu rộng trong các ngành, các cấp; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về tình hình và kết quả thực hiện.

3. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo nội dung của Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

CV 543/UBND-TH ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh

các tin khác

Hình Ảnh