Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế - Xã hội

17/06/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy hoạch - Kế hoạch phát triển KTXH

Thông tin đầu tư

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ

  • An Giang “đánh thức” ngành du lịch sau dịch COVID-19 17/06/2020
  • An Giang thực hiện nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp du lịch phục hồi 03/06/2020
  • An Giang mời gọi đầu tư Dự án cầu Năng Gù theo hình thức BOT 25/02/2020
  • An Giang: Tiếp tục đổi mới và đa dạng các hoạt động phát triển thương mại điện tử năm 2020 25/02/2020

Hỗ trợ doanh nghiệp

Số liệu - Thống kê

Góp ý dự thảo

Hình Ảnh