Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Danh Bạ

02:48 24/10/2016

DANH BẠ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.852.913; Fax: 02963.853.380

Website: sokhdt.angiang.gov.vn; Email: sokhdt@angiang.gov.vn

******************

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

A

 Lãnh đạo Sở

1

Lê Văn Phước

Giám đốc Sở

0918.213.333

lvphuoc@angiang.gov.vn

2

Phạm Thành Nhơn

Phó Giám đốc Sở

0918.717.255

ptnhon@angiang.gov.vn

3

Trần Minh Nhựt

Phó Giám đốc Sở

0909.095.909

tmnhut@angiang.gov.vn

B

 Các Phòng thuộc Sở

I

Văn phòng Sở                                            

02963.852.913

1

Dương Thị Thanh Hương

PCVP

0919.424.340

dtthuong@angiang.gov.vn

2

Phương Cẩm Tú

PCVP

0966.061.061

pctu@angiang.gov.vn

3

Tăng Giang Nam

KT

0985.058.532

tgnam@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Thanh

CV

0913.770.708

nnthanh02@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Huỳnh Hương

VT

0942.156.305

nthhuong@angiang.gov.vn

6

Trung Vương Hoàng Lượng

VT

0944.089.196

tvhluong@angiang.gov.vn

7

Bùi Thị Bích Trân

TQ

0906.900.049

btbtran@angiang.gov.vn

8

Lê Duy Nam

TX

0919.367.177

 

9

Phạm Ngọc Trường

TX

0949.093.644

 

10

Nguyễn Ngọc Điệp

TV

0359.549.765

 

11

Nguyễn Văn Hậu

BV

0849.354.340

 

II

Thanh tra Sở

02693.852.641

1

Đỗ Minh Trí

PCTT

0939.794.488

dmtri@angiang.gov.vn

2

Lý Duy Bảo

CS

0944.349.859

ldbao@angiang.gov.vn

III

Phòng Tổng hợp – Quy hoạch

02963.852.250/02966.250.333

1

Trần Quang Trung

TP

0943.222.272

tqtrung@angiang.gov.vn

2

Chau Râm Qui Rứt

PTP

0906.304.385

crqrut@angiang.gov.vn

3

Bùi Tiến Lên

CV

0989.216.436

btlen@angiang.gov.vn

4

Lương Kim Nhàn

CV

0919.028.420

lknhan@angiang.gov.vn

5

Đinh Thị Mộng Tuyền

CV

0918.332.918

dtmtuyen@angiang.gov.vn

6

Võ Thị Hồng Nhung

CV

0919.281.089

vthnhung@angiang.gov.vn

IV

Phòng Đăng ký kinh doanh

02963.854.692

1

Nguyễn Phú Quốc

TP

0913.694.337

npquoc@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Dũng

PTP

0919.335.321

nvdung@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Bạch Mai

CV

0942.871.177

ltbmai@angiang.gov.vn

4

Lê Thị Bé Thùy

CV

0967.897.575

ltbthuy@angiang.gov.vn

V

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

02963.831.232/02963.831.233

1

Võ Hoàng Phi

TP

0919.053.315

vhphi@angiang.gov.vn

2

Lê Kim Duyên

CV

0918.888.747

lkduyen@angiang.gov.vn

3

Ngô Hùng Kiệt

CV

0918.831.368

nhkiet01@angiang.gov.vn

4

Phạm Nguyễn Thiên Kim

CV

0945.424.542

pntkim@angiang.gov.vn

5

Trần Thanh Diễm

CV

0982.709.741

thdiem@angiang.gov.vn

6

Phạm Hữu Lộc

CV

0977.113.636

phloc@angiang.gov.vn

7

Trần Thành Việt

CV

0918.747.749

ttviet@angiang.gov.vn

8

Lâm Thị Hồng Hạnh

CV

0944.954.516

lthhanh@angiang.gov.vn

9

Nguyễn Công Khai

CV

0939.777.778

nckhai@angiang.gov.vn

VI

Phòng Kế hoạch ngành

02963.854.691/02963.859.221

1

Trương Ngọc Hưng

TP

0918.555.967

tnhung@angiang.gov.vn

2

Lê Hữu Phước

PTP

0939.025.678

lhphuoc03@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Thị Kim Chi

PTP

0913.694.467

htkchi@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Tấn Phúc

CV

0908.546.777

ntphuc@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Võ Khánh Trang

CV

0919.001.895

nvktrang@angiang.gov.vn

6

Đặng Văn Tiền

CV

0918.800.151

dvtien@angiang.gov.vn

7

Trần Thanh Tú

CV

0939.274.289

thtu@angiang.gov.vn

8

Phạm Thị Trúc Khanh

CV

0939.189.067

pttkhanh@angiang.gov.vn

VII

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

02963.853.526

1

Nguyễn Hữu Nghị

TP

0984.526.551

nhnghi@angiang.gov.vn

2

Trần Ngọc Tân

CV

0915.528.069

tntan@angiang.gov.vn

3

Hồ Thị Hương Trang

CV

0918.086.519

hthtrang@angiang.gov.vn

C

Trung tâm thuộc Sở

VIII

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp

02966.250.350/02963.949.350

1

Nguyễn Minh Trí

PGĐ

0918.892.989

nmtri@angiang.gov.vn

2

Đỗ Huỳnh Mỹ Hạnh

PTP

0949.112.279

dhmhanh@angiang.gov.vn

3

Lê Vĩnh Sang

CV

0988.330.544

lvsang01@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Xuân Diệu

CV

0985.008.820

nhxdieu@angiang.gov.vn

5

Hồ Thị Kim Phụng

KT

0946.457.715

htkphung@angiang.gov.vn

IX

Trung tâm Thẩm định Dự án Đầu tư - Xây dựng

02963.854.693/02963.954.723

1

Nguyễn Hòa Bình

PGĐ

0949.937.868

nhbinh@angiang.gov.vn

2

Châu Phú Hòa

TP

0918.363.020

cphoa@angiang.gov.vn

3

Phạm Hồng Nhanh

TP

0919.140.113

phnhanh@angiang.gov.vn

4

Trương Đăng Khoa

PTP

0919.017.172

tdkhoa@angiang.gov.vn

5

Phan Chí Thiện

PTP

0917.161.989

pcthien@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Đức Hiền

CV

0939.879.108

ndhien@angiang.gov.vn

7

Mai Phạm Trung Hòa

CV

0949.929.989

mpthoa@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Ngọc Lý

CV

01683.985.781

nnly01@angiang.gov.vn

9

Huỳnh Lê Minh Hiển

CV

0916.380.095

hlmhien@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

CV

0916.379.937

ntnbao@angiang.gov.vn

11

Phạm Hoàng Nam

CV

0917.209.961

phnam03@angiang.gov.vn

12

Châu Tuấn Đạt

CV

0917.547.745

ctdat@angiang.gov.vn

13

Nguyễn Thị  Kim Ngọc

KT

0167.5517584

nguyentkngoc291293@gmail.com

 

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.