Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Danh Bạ

02:48 24/10/2016

DANH BẠ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.852.913; Fax: 02963.853.380

Website: sokhdt.angiang.gov.vn; Email: sokhdt@angiang.gov.vn

__________

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

A

 LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nguyễn Duy Toàn

0918.789.608

ndtoan@angiang.gov.vn

2

Phạm Thành Nhơn

PGĐ

0918.717.255

ptnhon@angiang.gov.vn

3

Trương Ngọc Hưng

PGĐ

0918.555.967

tnhung@angiang.gov.vn

4

Võ Chí Trung

PGĐ

0908.857.785

vctrung@angiang.gov.vn

B

 CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

I

Văn Phòng Sở

02963.852.913

1

Dg Thị Thanh Hương

PCVP

0919.424.340

dtthuong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Thanh

CV

0913.770.708

nnthanh02@angiang.gov.vn

3

Tăng Giang Nam

KT

0985.058.532

tgnam@angiang.gov.vn

4

Bùi Thị Bích Trân

TQ

0906.900.049

btbtran@angiang.gov.vn

5

NgThị Huỳnh Hưong

VT

0942.156.305

nthhuong@angiang.gov.vn

6

Trg Vg Hoàng Lượng

VT

0944.089.196

tvhluong@angiang.gov.vn

7

Phạm Ngọc Trường

TX

0949.093.644

 

8

Nguyễn Ngọc Điệp

TV

0359.549.765

 

9

Nguyễn Văn Hậu

BV

0849.354.340

 

II

 Thanh Tra Sở

02693.852.641

1

Đỗ Minh Trí

PCTT

0939.794.488

dmtri@angiang.gov.vn

2

Phương Cẩm Tú

PCTT

0966.061.061

pctu@angiang.gov.vn

3

Lý Duy Bảo

CS

0944.349.859

ldbao@angiang.gov.vn

III

Phòng Tổng Hợp – Quy Hoạch

02963.852.250

1

Trần Quang Trung

          TP

0943.222.272

tqtrung@angiang.gov.vn

2

Chau Râm Qui Rứt

PTP

0906.304.385

crqrut@angiang.gov.vn

3

Bùi Tiến Lên

CV

0989.216.436

btlen@angiang.gov.vn

4

Lương Kim Nhàn

CV

0919.028.420

lknhan@angiang.gov.vn

5

Đinh Thị Mộng Tuyền

CV

0919.231.323

dtmtuyen@angiang.gov.vn

IV

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

02963.854.692 - 02966.250.333

1

Nguyễn Phú Quốc

TP

0913.694.337

npquoc@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Dũng

PTP

0919.335.321

nvdung@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Bé Thùy

CV

0967.897.575

ltbthuy@angiang.gov.vn

4

Lê Thị Bạch Mai

CV

0942.871.177

ltbmai@angiang.gov.vn

5

Lê Vĩnh Sang

CV

0988.330.544

lvsang01@angiang.gov.vn

V

Phòng Doanh Nghiệp

02963.831.232 - 0296.831.233

1

Võ Hoàng Phi

TP

0919.053.315

vhphi@angiang.gov.vn

2

Lê Kim Duyên

PTP

0918.888.747

lkduyen@angiang.gov.vn

3

Phạm Ng Thiên Kim

PTP

0945.424.542

pntkim@angiang.gov.vn

4

Ngô Hùng Kiệt

CV

0918.831.368

nhkiet01@angiang.gov.vn

5

Trần Thanh Diễm

CV

0982.709.741

ttdiem@angiang.gov.vn

6

Phạm Hữu Lộc

CV

0977.113.636

phloc@angiang.gov.vn

7

Trần Thanh Việt

CV

0918.747.749

ttviet@angiang.gov.vn

8

Lâm Thị Hồng Hạnh

CV

0944.954.516

lthhanh@angiang.gov.vn

VI

Phòng Kế Hoạch Ngành

02963.854.691 - 02963.859.221

1

Nguyễn Hữu Nghị

TP

0984.526.551

nhnghi@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Thị Kim Chi

PTP

0913.694.467

htkchi@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Phúc

CV

0908.546.777

ntphuc@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Võ Khánh Trang

CV

0919.001.895

nvktrang@angiang.gov.vn

5

Đặng Văn Tiền

CV

0918.800.151

dvtien@angiang.gov.vn

6

Trần Thanh Tú

CV

0939.274.289

tttu@angiang.gov.vn

7

Vũ Yến Anh

CV

0945.205.090

vuyenanh@ggmail.com

8

Ng Hoàng Xuân Diệu

CV

0888.118.067

nhxdieu@angiang.gov.vn

VIII

Phòng Đấu Thầu, Thẩm Định & Giám Sát Đầu Tư

02963.853.526

1

Lê Hữu Phước

PTP

0939.025.678

lhphuoc03@angiang.gov.vn

2

Hồ Thị Hương Trang

PTP

0996.997.100

hthtrang@angiang.gov.vn

3

Trần Ngọc Tân

CV

0915.528.069

tntan@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Anh Huy

CV

0976.343.277

nguyentuananhhuy89@gmail.com

C

TRUNG TÂM THUỘC SỞ

IX

Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

02963.949.350 - 02966.250.350

1

Nguyễn Minh Trí

PGĐ

0918.892.989

nmtri01@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Công Khai

PGĐ

0939.777.778

nckhai@angiang.gov.vn

3

Đỗ Huỳnh Mỹ Hạnh

PTP

0949.112.279

dhmhanh@angiang.gov.vn

4

Hồ Thị Kim Phụng

KT

 

htkphung@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

CV

0913.779.456

nttnguyet1205@gmail.com

5

Diệp Thị Diễm Trúc

CV

0916.196.822

dtdtruc@angiang.gov.vn

6

Châu Trần Sơn Điền

CV

0916.293.777

ctsdien@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Hương Thủy Tiên

CV

0988.886.911

nhthuytien93@gmail.com

X

Trung Tâm Thẩm Định Dự Án Đầu Tư 

02963.854.693 - 02963.954.723

1

Nguyễn Hòa Bình

PGĐ

0949.937.868

nhbinh@angiang.gov.vn

2

Châu Phú Hòa

TP Dự án

0918.363.020

cphoa@angiang.gov.vn

3

Phạm Hồng Nhanh

TP. TCHC

0919.140.113

phnhanh@angiang.gov.vn

4

Trương Đăng Khoa

PTP Thầu

0919.017.172

tdkhoa@angiang.gov.vn

5

Phan Chí Thiện

PTP Thầu

0917.161.989

pcthien@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Đức Hiền

CV

0939.879.108

ndhien@angiang.gov.vn

7

Mai Phạm Trung Hòa

CV

0949.929.989

mpthoa@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Ngọc Lý

CV

0383.985.781

nnly01@angiang.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

CV

0916.379.937

ntnbao@angiang.gov.vn

10

Huỳnh Lê Minh Hiển

CV

0916.380.095

hlmhien@angiang.gov.vn

11

Phạm Hoàng Nam

CV

0917.209.961

phnam03@angiang.gov.vn

12

Châu Tuấn Đạt

CV

0917.547.745

ctdat@angiang.gov.vn

13

Ng Thị  Kim Ngọc

KT

0373.517.584

ntkngoc@angiang.gov.vn

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.