Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

An Giang: 3 tháng đầu năm thu hút được 14 dự án đăng ký đầu tư mới

02:32 09/04/2019

(Cổng TTĐT AG)- Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu từ tỉnh An Giang cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2019, tỉnh An Giang đã thu hút được 14 dự án đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký là 795 tỷ đồng.
 

Theo ông Phước, trong 14 dự án đăng ký đầu tư mới vào An Giang điều là các dự án đầu tư trong nước, trong đó, có 3 dự án nông nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 105 tỷ đồng; 5 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư 501 tỷ đồng; 2 dự án công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 130 tỷ đồng; 4 dự án thương mại, dịch vụ với tổng vốn đăng ký đầu tư 59 tỷ đồng. Ông Phước cho biết, hiện có 2 dự án đã hoàn thành với tổng vốn đăng ký là 46 tỷ đồng và có 12 dự án chưa triển khai với tổng vốn đăng ký 749 tỷ đồng.

Riêng về thu hút đầu tư nước ngoài, 3 tháng đầu năm 2019, An Giang chưa có dự án đầu tư nước ngoài đăng ký. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh An Giang hiện có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, trong đó có 6 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 215 triệu USD, tổng vốn thực hiện là gần 139 triệu USD.

Theo Sở Kế hoạch và đầu từ tỉnh An Giang, từ đầu năm đến này, toàn tỉnh An Giang có 177 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 1.448 tỷ đồng, tăng 5,98% về số doanh nghiệp và giảm 0,27% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2018.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2019, An Giang có 29 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,45% so với cùng kỳ 2018; có 119 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế đến nay, An Giang có 9.544 doanh nghiệp đăng ký, với tổng số vốn đăng ký là gần 57.000 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp còn hoạt động tại An Giang là 5.306 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 46.212 tỷ đồng....

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Năm 2018, An Giang thu hút mới được 82 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 24.981 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 3 dự án với tổng vốn đầu tư tăng 65,41%, tăng 9.879 tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình: Trong 82 dự án đăng ký đầu tư mới trong năm 2018, hiện số dự án hoàn thành đưa vào hoạt động là 10 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 348 tỷ đồng; hiện có 41 dự án đăng ký đầu tư năm 2018 với tổng vốn đăng ký đầu tư là 11.192 tỷ đồng vẫn đang triển khai thực hiện và còn 31 dự án của năm 2018 với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.511 tỷ đồng vẫn chưa triển khai thực hiện.

Năm 2018, tỉnh An Giang cũng cấo mới 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3 triệu USD. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 239 triệu USD, tổng vốn thực hiện là là gần 141 triệu USD./.

 

Thanh Sang

các tin khác

Hình Ảnh