Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Danh mục TTHC lĩnh vực đấu thầu thộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

04:04 14/10/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh