Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế - Xã hội

21/05/2020 Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Quy hoạch - Kế hoạch phát triển KTXH

Thông tin đầu tư

  • Nghị định 25/2020/NĐ-CP: Quy định mới về điều kiện tham gia dự thầu 03/03/2020
  • Định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang 03/03/2020
  • An Giang tăng cường hiệu quả đấu thầu qua mạng 25/02/2020
  • Các sản phẩm nông nghiệp của An Giang có nhiều cơ hội mở rộng thị trường EU 07/11/2019

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ

Hỗ trợ doanh nghiệp

  • An Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản 03/03/2020
  • An Giang ưu tiên vốn tín dụng cho các huyện biên giới 25/02/2020
  • An Giang tập huấn phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/12/2019
  • Giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nông nghiệp 07/11/2019

Số liệu - Thống kê

Góp ý dự thảo

Hình Ảnh