Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Bộ Thủ Tục Hành Chính

An Giang: Công bố Danh mục TTHC thực hiện DVCTT mới độ 3 và 4 09/09/2021

Chi tiết | Tải

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN, HKD 05/08/2021

Chi tiết | Tải

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đầu tư theo PPP và đấu thầu 21/05/2021

Chi tiết | Tải

Danh mục TTHC lĩnh vực đấu thầu thộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/10/2020

Chi tiết | Tải

Danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực ODA 17/06/2020

Chi tiết | Tải

Công bố Danh mục TTHC mới Lĩnh vực hỗ trợ DNNVV thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/06/2019

Chi tiết | Tải

18_QĐ-UBND_07-01-2019_Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 20/02/2019

Chi tiết | Tải

2998_28-11-2018_Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019

Chi tiết | Tải

1038_28-7-2017_Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2018

Chi tiết | Tải

443_05-3-2018_Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang 20/03/2018

Chi tiết | Tải

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.