Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Danh Bạ

02:48 24/10/2016

DANH BẠ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.852.913; Fax: 02963.853.380

Website: http://sokhdt.angiang.gov.vn; Email: sokhdt@angiang.gov.vn

__________

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

A

Lãnh đạo Sở

1

Phạm Minh Tâm

Giám đốc Sở

0919.228.890

pminhtamts@gmail.com

2

Trương Ngọc Hưng

Phó Giám đốc Sở

0918.555.967

tnhung@angiang.gov.vn

3

Trang Công Cường

Phó Giám đốc Sở

0918.008.191

tccuong02@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Nghị

Phó Giám đốc Sở

0984.526.551

nhnghi@angiang.gov.vn

B

Các Phòng thuộc Sở

I

Văn phòng Sở

(0296.3) 852.913 - (0296.3) 831.234

1

Võ Hoàng Phi

Chánh Văn phòng

0919.053.315

vhphi@angiang.gov.vn

2

Ngô Hùng Kiệt

Phó Chánh Văn phòng

0947.108.741

nhkiet01@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Thanh

Chuyên viên

0913.770.708

nnthanh02@angiang.gov.vn

4

Tăng Giang Nam

Kế toán

0985.058.532

tgnam@angiang.gov.vn

5

Bùi Thị Bích Trân

Chuyên viên

0906.900.049

btbtran@angiang.gov.vn

6

Trung Vương Hoàng Lượng

Chuyên viên

0944.089.196

tvhluong@angiang.gov.vn

7

Lê Minh Sáng

Văn thư

0917.187.191

lmsang1984@gmail.com

8

Nguyễn Văn Trạng

Tài xế

0918.536.850

 

9

Nguyễn Thị  Điệp

Tạp vụ

0359.549.765

 

10

Anh Thành

Bảo vệ

0939.086.712

 

II

Thanh tra Sở

(0296.3) 852.641

1

Đỗ Minh Trí

Phó chánh Thanh tra Sở
(Phụ trách Phòng)

0939.794.488

dmtri@angiang.gov.vn

2

Phương Cẩm Tú

Phó chánh Thanh tra Sở

0966.061.061

pctu@angiang.gov.vn

3

Lý Duy Bảo

Thanh tra viên

0944.349.859

ldbao@angiang.gov.vn

III

Phòng Tổng Hợp – Quy Hoạch

(0296.3) 852.641

1

Chau Râm Qui Rứt

Phó Trưởng phòng

0906.304.385

crqrut@angiang.gov.vn

2

Bùi Tiến Lên

Chuyên viên

0989.216.436

btlen@angiang.gov.vn

3

Lương Kim Nhàn

Chuyên viên

0919.028.420

lknhan@angiang.gov.vn

4

Đinh Thị Mộng Tuyền

Chuyên viên

0918.332.918

dtmtuyen@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Võ Khánh Trang

Chuyên viên

0919.001.895

nvktrang@angiang.gov.vn

IV

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

(0296.3) 854.692 – (0296.6) 250.333

1

Nguyễn Phú Quốc

Trưởng phòng

0913.694.337

npquoc@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

0919.335.321

nvdung@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Bạch Mai

Chuyên viên

0942.871.177

ltbmai@angiang.gov.vn

4

Trần Thanh Việt

Chuyên viên

0918.747.749

ttviet@angiang.gov.vn

5

Lê Thị Bé Thùy

Chuyên viên

0967.897.575

ltbthuy@angiang.gov.vn

V

Phòng Doanh Nghiệp

(0296.3) 831.232 - (0296.3) 831.233

1

Lê Kim Duyên

Trưởng phòng

0918.888.747

lkduyen@angiang.gov.vn

2

Phạm Nguyễn Thiên Kim

Phó Trưởng phòng

0945.424.542

pntkim@angiang.gov.vn

3

Trần Thanh Diễm

Chuyên viên

0982.709.741

ttdiem@angiang.gov.vn

4

Phạm Hữu Lộc

Chuyên viên

0977.113.636

phloc@angiang.gov.vn

5

Lâm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

0944.954.516

lthhanh@angiang.gov.vn

6

Lê Vĩnh Sang

Chuyên viên

0988.330.544

lvsang.info@gmail.com

VI

Phòng Kế hoạch Ngành

(0296.3) 854.691 - (0296.3) 859.221

1

Huỳnh Thị Kim Chi

Phó Trưởng phòng

0913.694.467

htkchi@angiang.gov.vn

2

Đặng Văn Tiền

Chuyên viên

0918.800.151

dvtien@angiang.gov.vn

3

Trần Thanh Tú

Chuyên viên

0939.274.289

tttu@angiang.gov.vn

4

Vũ Yến Anh

Chuyên viên

0945.205.090

vuyenanh@gmail.com

5

Nguyễn Hoàng Xuân Diệu

Chuyên viên

0888.118.067

nhxdieu@angiang.gov.vn

VII

Phòng Đấu Thầu, Thẩm Định & Giám Sát Đầu Tư

(0296.3) 853.526

1

Lê Hữu Phước

Trưởng phòng

0939.025.678

lhphuoc03@angiang.gov.vn

2

Hồ Thị Hương Trang

Phó Trưởng phòng

0996.997.100

hthtrang@angiang.gov.vn

3

Trần Ngọc Tân

Chuyên viên

0915.528.069

tntan@angiang.gov.vn

4

Mai Phạm Trung Hòa

Chuyên viên

0949.929.989

mpthoa@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Tuấn Anh Huy

Chuyên viên

0976.343.277

nguyentuananhhuy89@gmail.com

C

Trung tâm thuộc Sở

 

 

 

I

Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

(0296.3) 949.350 - (0296.6) 250.350

1

Nguyễn Minh Trí

Phó Giám đốc
(Phụ trách Trung tâm)

0918.892.989

nmtri01@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Công Khai

Phó Giám đốc

0939.777.778

nckhai@angiang.gov.vn

3

Đỗ Huỳnh Mỹ Hạnh

Chuyên viên

0949.112.279

dhmhanh@angiang.gov.vn

4

Hồ Thị Kim Phụng

Kế toán

0946.457.715

htkphung@angiang.gov.vn

5

Diệp Thị Diễm Trúc

Chuyên viên

0916.196.822

dtdtruc@angiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Chuyên viên

0913.779.456

nttnguyet1205@gmail.com

7

Nguyễn Hương Thủy Tiên

Chuyên viên

0988.886.911

nhttien93@gmail.com

8

Châu Trần Sơn Điền

Chuyên viên

0916.293.777

ctsdien@angiang.gov.vn

II

Trung Tâm Thẩm Định Dự Án Đầu Tư 

(0296.3) 854.693 - (0296.3)954.723

1

Nguyễn Hòa Bình

Phó Giám đốc
(Phụ trách Trung tâm)

0949.937.868

nhbinh@angiang.gov.vn

2

Dương Thị Thanh Hương

Phó Giám đốc

0919.424.340

dtthuong@angiang.gov.vn

3

Châu Phú Hòa

Trưởng phòng Dự án

0918.363.020

cphoa@angiang.gov.vn

4

Phạm Hồng Nhanh

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

0919.140.113

phnhanh@angiang.gov.vn

5

Trương Đăng Khoa

Trưởng phòng Thầu

0919.017.172

tdkhoa@angiang.gov.vn

6

Phan Chí Thiện

Phó Trưởng phòng Thầu

0917.161.989

pcthien@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Đức Hiền

Chuyên viên

0939.879.108

ndhien@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Kế toán

0373.517.584

ntkngoc@angiang.gov.vn

9

Nguyễn Ngọc Lý

Chuyên viên

0383.985.781

nnly01@angiang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Chuyên viên

0916.379.937

ntnbao@angiang.gov.vn

11

Huỳnh Lê Minh Hiển

Chuyên viên

0916.380.095

hlmhien@angiang.gov.vn

12

Phạm Hoàng Nam

Chuyên viên

0917.209.961

phnam03@angiang.gov.vn

13

Châu Tuấn Đạt

Chuyên viên

0917.547.745

ctdat@angiang.gov.vn

14

Nguyễn Thu Nga

Chuyên viên

0919.683.784

ntngaag@gmail.com

15

Phạm Tuấn Anh

Tài xế

0976.999.707

tuananh.chomoi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.