Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Sở KH&ĐT An Giang: thực hiện Thông báo số 279/TB-UBND của UBND tỉnh

12:00 01/06/2021

Căn cứ Thông báo số 279/TB-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông báo khẩn trương thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid 19. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện như sau:
 

1. Thực hiện nghiêm Thông báo số 279/TB-UBND, ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông báo khẩn trương thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm chịu trách nhiệm kiểm soát việc khai báo y tế và tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị mình; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc nếu lơ là, chủ quan khi để xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh tại đơn vị.

Yêu cầu Trưởng các Phòng và 2 Trung tâm triển khai đến công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở KH&ĐT An Giang

các tin khác

Hình Ảnh