Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19

10:14 02/08/2021

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong bối cảnh diễn biến phúc tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV đối với DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).
Thông tin về hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

- Thông tin chi tiết về nội dung, đối tượng, điều kiện, thời hạn, hồ sơ đề nghị, v.v .... được đính kèm theo Công văn số 147/QDNNVV-NVCV ngày 26/7/2021 của Quỹ Phát triển DNNVV.

- Thông tin chi tiết đề nghị hỗ trợ gửi về Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.37957855 - 024.37957897 (số máy lẻ 379) hoặc số hotline 0867970880.

+ Email: smedf@mpi.gov.vn

+ Facebook: https:///www.facebook.com/smedf.mpi

+ Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Công văn số 147/QDNNVV-NVCV ngày 26/7/2021 của Quỹ Phát triển DNNVV

các tin khác

Hình Ảnh