Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Góp ý dự thảo

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 139 của Chính phủ

01:59 28/01/2019

Thời gian góp ý: đến hết ngày 15/02/2019
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5962/VPUBND-KTTH ngày 15/11/2018, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 

- Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ gửi đến quý cơ quan để xem xét, có ý kiến đóng góp (Đính kèm dự thảo Kế hoạch).

 

- Thời gian có ý kiến đóng góp đến hết ngày 15/02/2019 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Hết thời hạn nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan thì xem như quý cơ quan đồng ý với nội dung dự thảo Kế hoạch.

 

- Ý kiến đóng góp của quý cơ quan xin vui lòng gửi gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 03, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, file mềm gửi về hộp thư: sokhdt@angiang.gov.vn hoặc hvphuong.info@gmail.com

 

Trân trọng!

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Công văn số 155/SKHĐT-HTDN ngày 28/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh