Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Góp ý dự thảo

Lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp

03:09 04/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5944/VPUBND-KTTH ngày 04/11/2021 về việc tiếp tục tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, chuẩn bị tốt nội dung phục vụ cho Hội nghị Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (theo Kế hoạch số 629/KH-UBND ngày 20/10/2021), đảm bảo hiệu quả, đạt mục đích đề ra.

Lấy ý kiến về khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp

 

                Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân, Hội doanh nhân trẻ và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý của mình tiếp tục thông tin đến nhà đầu tư, doanh nghiệp về kế hoạch đối thoại doanh nghiệp và đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh.

          Các Sở, Ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân, Hội doanh nhân trẻ và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/11/2021 để phân loại và chuyển cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nếu cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

           Trân trọng!

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh