Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Góp ý dự thảo

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết và Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

01:36 12/10/2018

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân): Số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: (0296) 3831232. Đồng thời gửi files mềm về địa chỉ email: nhkiet01@angiang.gov.vn Toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, kèm theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về định mức hỗ trợ đối với từng loại dự án, hạng mục, công trình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tư của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://sokhdt.angiang.gov.vn).

Tài Liệu đính kèm:Tải về

các tin khác

Hình Ảnh